Projekty dla kobiet.

Wzmocniona – poprzez swoje dziedzictwo

Co to jest?

Autorskie narzędzie psychoterapeutuczne bazujące na wartościach chrześcijańskich.

 

Celem jest:

 • pobudzenie świadomości, jako pierwszego kroku ku zmianie,
 • odkrycie zasobów i siły ze swojego dziedzictwa,
 • wprowadzenie zmian na mapie historii swojej rodziny,
 • eksploracja i rozbudowa tematu tożsamości i wartości.

 

Realizowane jest to m.in. poprzez:

 • poznanie zasobów i dziedzictwa rodzinnego,
 • pogłębiony przegląd relacji i struktury rodziny,
 • wprowadzenie zmian w obszarach, które są dysfunkcyjne,
 • odkrywanie wzorców i powiązań, zarówno pozytywnych i tych trudnych,
 • przepracowanie powtarzających się zmagań w rodzinie,
 • zrozumienie roli, jaką się pełni wobec kolejnych pokoleń,
 • eksploracja tematów: tożsamości i wartości, jakimi się kierujesz,

a wszystko to na podstawie biblijnych wartości i rozumienia swojej tożsamości oraz obszaru wpływu.

Czy to dla mnie?

 • Jesteś dorosłą kobietą (edycja skierowana jest do kobiet).
 • Chcesz żyć w pełni i widzieć zmiany w Twojej rodzinie.
 • Chcesz poznać potencjał pokoleniowy, z jakim zostaliście stworzeni jako rodzina.
 • Chcesz zrozumieć głębię trudności, z jakimi się borykacie, widząc ich tło.
 • Chcesz świadomie zrezygnować ze wzorców, które nie są już użyteczne, a nadal praktykowane.
 • Chcesz dowiedzieć się, co Tobą kieruje w życiu, poznać schematy, przekazy rodzinne oraz obietnice jakie zostały Ci dane.

 

Jak to działa? 

 1. Umów się na konsultację w celu rekrutacyjnym.
 2. Przez 6 miesięcy pracujesz w małej zamkniętej grupie prowadzonej przez specjalistę.
 3. Spotkania odbywają się online.
 4. W cenie programu masz możliwość korzystania z ustalonej ilości indywidualnych spotkań z psychologiem/psychoterapeutą w celu pogłębienia/przepracowania poruszanych kwestii.
 5. Odkrywasz swoje dziedzictwo i jego znaczenie pracując na mapie historii rodziny i Biblii.
 6. Decydujesz, co chcesz kontynuować, a od czego chcesz się uwolnić.
 7. Poznasz sposoby wprowadzania zmian.
 8. Odkrywasz swoje zasoby i swoją rolę w rodzinie.

Masz pytania?

Napisz, chętnie z Tobą o tym porozmawiam...

Oferta online.

Pierwsze spotkania (od 1 do 3) mają charakter konsultacyjny, oznacza to, że obie strony, po ich odbyciu, decydują o dalszej formie współpracy.
Konsultacje mogą odbywać się z jedną osobą, małżeństwem lub parą/rodziną.
Konsultacja ma na celu wstępne rozpoznanie sytuacji życiowej i emocjonalnej klienta oraz zdecydowanie o sposobach dalszego postępowania, w tym przekierowania/zalecenia wizyty u innego specjalisty (np. lekarza).

Indywidualna dla dorosłych, młodzieży i dzieci

Psychoterapia indywidualna opiera się na relacji terapeutycznej jednego terapeuty z klientem. Terapia realizowana jest w podejściu systemowym z wykorzystaniem technik w metodzie poznawczo-behawioralnej.

Sesje terapeutyczne odbywają się zazwyczaj z częstotliwością raz na dwa tygodnie lub zgodnie z indywidualnymi ustaleniami z klientem. Sesja trwa 50 minut.

 

Psychoterapia rodzinna/par

Psychoterapia rodzinna/par prowadzona jest w podejściu systemowym.
Oznacza to, że rodzinę rozumie się jako system. Zmiana u jednej osoby w rodzinie wpływa na pozostałych jej członków (np. gdy ktoś cierpi/choruje, doświadczają tego wszyscy członkowie rodziny).
Głównym celem jest zmiana struktury rodziny w sytuacji kryzysu, przywrócenie możliwości adaptacyjnych, ustalenie granic, a przede wszystkim poprawa relacji i komunikacji w związku czy rodzinie.

Sesje terapeutyczne zazwyczaj odbywają się z częstotliwością raz na dwa tygodnie lub zgodnie z indywidualnymi ustaleniami z klientami. Sesja trwa 60-90 minut.

 

Psychoterapia grupowa

Terapia grupowa polega na rozwiązywaniu problemów w grupie osób, które spotykają się systematycznie w tym samym gronie. Prowadzona jest w ujęciu systemowym. Doświadczenia płynące z tego procesu pomagają wprowadzić zmiany w obrębie zachowań oraz zmiany wzorców interakcji interpersonalnych, dając dobrą podstawę do budowania satysfakcjonujących relacji poza grupą.

Sesje terapii grupowej odbywają się raz w tygodniu.

To praktyczna przestrzeń do rozwoju własnych kompetencji. Dzięki uczestnictwu w tematycznych warsztatach i wykładach poszerzasz wiedzę merytoryczną w danej dziedzinie. Dzięki przystępnym treściom z elementami praktycznymi dowiesz się, jak zastosować pozyskaną wiedzę w życiu codziennym.

Interesuje Cię konkretny temat?

Napisz!