Joanna Nikiel, autorka kursu Wzmocniona poprzez swoje dziedzictwo, stworzyła wspaniałe narzędzie do głębokiej pracy duchowej. Dla tych z nas, którzy pragną się rozwijać w relacji z Bogiem i w zgodzie z własnym obdarowaniem, jest to nieoceniona pomoc na drodze odkrywania Bożych zasobów.

Pomagając chrześcijanom odkryć swoje powołanie i pasję, zauważyłam, że temat tożsamości i duchowego dziedzictwa jest kluczowy. Narzędzie Joanny Nikiel pozwala doświadczyć uwolnienia w relacjach z innymi i samym sobą, w swobodnym korzystaniu z zasobów danych nam przez Boga oraz odważnym poszerzeniu Bożego Królestwa. Tego właśnie całościowego aspektu zbawienia dotyczy narzędzie kursu Wzmocniona poprzez swoje dziedzictwo.

Formuła kursu jest również niezwykle dogodna dla uczestników. Interaktywna platforma kursowa, grupowe spotkania w małych grupach, jak i indywidualne konsultacje ze specjalistami pomagają otrzymać optymalne wyniki.
Uważam, że kurs Joanny Nikiel jest dogodną przestrzenią dla wierzących kobiet, w której mogą wzrastać i doświadczać emocjonalnego i duchowego uzdrowienia.

Agata Strzyżewska
Autorka Szkoły Pasji i Wizji

Wzmocnione – poprzez swoje dziedzictwo

Z satysfakcją rekomendujemy autorski program terapeutyczny, stworzony przez
członka Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich – Panią Joannę Nikiel.

Program przeznaczony jest dla kobiet, pragnących zgłębić wiedzę o sobie w
kontekście rodziny pochodzenia – jej zasobów i ograniczeń. Głęboka terapeutyczna praca nad jawnymi i ukrytymi przekazami podpartymi genogramem, została dodatkowo
wzbogacona o szeroki kontekst Biblijny.

Całość programu tworzy niepowtarzalną przestrzeń do pracy i zmiany ,
zaczynającą się jak zawsze od DECYZJI.

Zarząd SPCh oddział Wrocław